ASP TECHNOLOGY LTD Coupons

N/A, N/A, N/A, N/A, CY
+357 99 114435
https://www.asptechnology.com.cy/

ASP TECHNOLOGY LTD

Η Εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2020 και ο σκοπός της είναι να προσφέρει στο κοινό της Ελλάδας και της Κύπρου την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τεχνολογικά προϊόντα άριστης ποιότητας και κατασκευής τα οποια θα συνοδεύονται με την επαγγελματική μας τεχνική υποστήριξη. Οι έξυπνες λύσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής μας εδώ στην ASP TECHNOLOGY LTD. Το κύριο μας μέλημα είναι να χρησιμοποιούμαι την τεχνολογία με τρόπο ούτως ώστε να απλοποιούμαι την ζωή μας και να την κάνουμε ευκολότερη. ASP TECHNOLOGY LTD is an official Broadlink distributor that was founded in 2020. Our purpose is to provide the population of Greece and Cyprus with technological products of excellent quality, along with professional technical support. Smart home solutions are at the center of our attention. Our goal is to use technology in a way that simplifies our lives and makes it better.

Expires: December 31, 2030


Get this coupon
Find us here